[1]
Tham, H. 2019. Nicolay B. Johansen: Det nyliberale Janusansikt. Straff i frihetens tid. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 104, 1 (jul. 2019), 95–97. DOI:https://doi.org/10.7146/ntfk.v104i1.115008.