Tilbage til artikeldetaljer Våldsutvecklingen i Sverige 1974-2002 - en analys av sjukvårdsdata Download Download PDF