Tilbage til artikeldetaljer Ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige. Minskning, avmattning eller oförminskad ökning? Download Download PDF