Tilbage til artikeldetaljer Retspolitiske problemer - særlig med hensyn til kompetenceforhold - vedrørende beskyttelse og begrænsning af indsattes rettigheder under straffuldbyrdelse Download Download PDF