Tilbage til artikeldetaljer Retssikkerhet og rettslig kontroll under fullbyrdelse av frihetsberøvende sanksjoner Download Download PDF