Tilbage til artikeldetaljer Noen betraktninger om kriminalstatistikk og om kriminalitetsutviklingen i Norge gjennom de siste 20 år Download Download PDF