Tilbage til artikeldetaljer Mellom profitt og moral: Regulering og kontroll av ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU Fiske) Download Download PDF