Tilbage til artikeldetaljer «Den sletteste, den nedrigste og uretfærdigste Embeds Mand» Om prosessen mot byfogd og politimester i Christiansand Mauritz Antonius Schweder Download Download PDF