Tilbage til artikeldetaljer Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige (red.): Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak Download Download PDF