Jordansson, B., og H. Peterson. “Jämställdhetsintegrering Vid Svenska Universitet Och högskolor. Det Politiska Uppdraget återspeglat I lärosätenas Planer”. Kvinder, Køn & Forskning, bd. 28, nr. 1-2, juli 2019, s. 58-70, doi:10.7146/kkf.v28i1-2.116117.