[1]
L. L. Pedersen, “Kønsforskel og neutralitet – danske tørklædedebatter set gennem Luce Irigarays teoriom kønsforskel og den anden”, KKF, nr. 4, dec. 2008.