[1]
B. Jordansson og H. Peterson, “Jämställdhetsintegrering vid svenska universitet och högskolor. Det politiska uppdraget återspeglat i lärosätenas planer”, KKF, bd. 28, nr. 1-2, s. 58–70, jul. 2019.