[1]
K. Hvenegård-Lassen og D. Staunæs, “Elefanten i (bede)rummet. Raciale forsvindingsnumre, stemningspolitik og idiomatisk diffraktion”, KKF, bd. 28, nr. 1-2, s. 44-57, jul. 2019.