Hvenegård-Lassen, K. og Staunæs, D. (2019) “Elefanten i (bede)rummet. Raciale forsvindingsnumre, stemningspolitik og idiomatisk diffraktion”, Kvinder, Køn & Forskning, 28(1-2), s. 44-57. doi: 10.7146/kkf.v28i1-2.116116.