Hvenegård-Lassen, K., & Staunæs, D. (2019). Elefanten i (bede)rummet. Raciale forsvindingsnumre, stemningspolitik og idiomatisk diffraktion. Kvinder, Køn & Forskning, 28(1-2), 44-57. https://doi.org/10.7146/kkf.v28i1-2.116116