(1)
Jordansson, B.; Peterson, H. Jämställdhetsintegrering Vid Svenska Universitet Och högskolor. Det Politiska Uppdraget återspeglat I lärosätenas Planer. KKF 2019, 28, 58-70.