(1)
Hvenegård-Lassen, K.; Staunæs, D. Elefanten I (bede)rummet. Raciale Forsvindingsnumre, Stemningspolitik Og Idiomatisk Diffraktion. KKF 2019, 28, 44-57.