Drake, Knut. “Åbo Domkyrkas första Murade Sakristia”. Hikuin 33, no. 33 (oktober 31, 2006): 239. Set maj 24, 2022. https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110502.