Sjölin, Cecilia Hildeman. “Över gränsen. Liminalitetsaspekter På Två Senmedeltida skånska kalkmålningssviter”. Hikuin 40, no. 40 (oktober 17, 2017): 117. Set januar 28, 2023. https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/109890.