Drake, K. “Åbo Domkyrkas första Murade Sakristia”. Hikuin, bd. 33, nr. 33, oktober 2006, s. 239, https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110502.