Ekroll, Øystein. “Arkeologi Og myter:: Om Nidarosdomens Historie før 1200”. Hikuin, bd. 33, nr. 33, oktober 2006, s. 77, https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110481.