Sjölin, C. H. “Över gränsen. Liminalitetsaspekter På Två Senmedeltida skånska kalkmålningssviter”. Hikuin, bd. 40, nr. 40, oktober 2017, s. 117, https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/109890.