[1]
K. Drake, “Åbo domkyrkas första murade sakristia”, Hikuin, bd. 33, nr. 33, s. 239, okt. 2006.