Drake, Knut. 2006. “Åbo Domkyrkas första Murade Sakristia”. Hikuin 33 (33):239. https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/110502.