Sjölin, Cecilia Hildeman. 2017. “Över gränsen. Liminalitetsaspekter På Två Senmedeltida skånska kalkmålningssviter”. Hikuin 40 (40):117. https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/109890.