Sjölin, C. H. (2017). Över gränsen. liminalitetsaspekter på två senmedeltida skånska kalkmålningssviter. Hikuin, 40(40), 117. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/109890