(1)
Drake, K. Åbo Domkyrkas första Murade Sakristia. Hikuin 2006, 33, 239.