(1)
Ekroll, Øystein. Arkeologi Og myter:: Om Nidarosdomens Historie før 1200. Hikuin 2006, 33, 77.