(1)
Eggert, B. Regionalitet I Danske Stednavne: Med Fokus På Torp-, rød-, Tved- Og Holt-Navne. Hikuin 2008, 35, 117.