(1)
Sjölin, C. H. Över gränsen. Liminalitetsaspekter På Två Senmedeltida skånska kalkmålningssviter. Hikuin 2017, 40, 117.