(1)
Berggren, L. I Hopp Om Det Eviga Livet. Dopfunten Som Performativt Objekt. Hikuin 2017, 40, 39.