[1]
Drake, K. 2006. Åbo domkyrkas första murade sakristia. Hikuin. 33, 33 (okt. 2006), 239.