[1]
Ekroll, Øystein 2006. Arkeologi og myter:: Om Nidarosdomens historie før 1200. Hikuin. 33, 33 (okt. 2006), 77.