[1]
Ekroll, Øystein 2017. Nidaros domkirkes korbuevegg. En arkitektonisk iscenesettelse av Olavskulten?. Hikuin. 40, 40 (okt. 2017), 145.