[1]
Sjölin, C.H. 2017. Över gränsen. liminalitetsaspekter på två senmedeltida skånska kalkmålningssviter. Hikuin. 40, 40 (okt. 2017), 117.