“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1924”. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene 1 (januar 1, 1924). Set september 26, 2020. https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77227.