“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1904”. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene 1 (januar 1, 1904). Set september 15, 2019. https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77059.