“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1898”. Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene 1 (januar 1, 1898). Set september 29, 2020. https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/76988.