“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1978”. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, Bd. 1, januar 1978, https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77797.