“Nr. 10 - Anmeldelser, Bekendtgjorte I Statstidende I Oktober Maaned”. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, Bd. 1, januar 1924, https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77238.