“Fortegnelse over Firmaer for Aarene 1889-1904”. Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene, Bd. 1, januar 1904, https://tidsskrift.dk/Handelsregistrene/article/view/77059.