[1]
“Nr. 11 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i November Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1891.