[1]
“Nr. 01 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i Januar Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1891.