[1]
“Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjorte i Berlingske Tidende i August Maaned”, hr, bd. 1, jan. 1891.