[1]
“Nr. 03 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Marts måned”, hr, bd. 1, jan. 1986.