[1]
“Nr. 12 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i December måned”, hr, bd. 1, jan. 1978.