[1]
“Nr. 11 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i November måned”, hr, bd. 1, jan. 1978.