[1]
“Nr. 06 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i Juni måned”, hr, bd. 1, jan. 1978.