[1]
“Nr. 09 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i September måned”, hr, bd. 1, jan. 1965.