[1]
“Nr. 08 - Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i August måned”, hr, bd. 1, jan. 1965.